Obec Svätý Kríž

Objednávka

Vypracovanie znaleckého posudku v 3 výtlačkoch na pozemok parc. č. KN-E 1206 v k. ú. Svätý Kríž

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Pavlík

Adresa dodávateľa: Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vypracovanie znaleckého posudku v 3 výtlačkoch na pozemok parc. č. KN-E 1206 v k. ú. Svätý Kríž

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Vladimír Feketík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 28.02.2018

Datum zverejnenia: 28.02.2018

Dokumenty