Obec Svätý Kríž

Objednávka

Dodávka technológie na zabezpečenie tried. zberu odpadov - mostová cestná váha

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Agrotem-pulz, s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Dodávka technológie na zabezpečenie tried. zberu odpadov - mostová cestná váha

Cena objednávky: 17040.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Vladimír Feketík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 05.06.2018

Dokumenty