Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 1 k "Zmluve o prevode nehnuteľností" uzatvorenej dňa 01.03.2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Anna Orieščiková

Adresa dodávateľa: Svätý Kríž 68, 032 11 Svätý Kríž

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Úprava znenia článku 5 Zmluvy o prevode nehnuteľností

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.05.2018

Datum zverejnenia: 15.05.2018

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 125,4 KB, aktualizované: Utorok 15. Máj 2018 09:47 )