Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Stredoslovenská distribučná, a. s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Umiestnenie káblového vedenia

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.06.2018

Datum zverejnenia: 03.07.2018

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 207,2 KB, aktualizované: Utorok 03. Júl 2018 08:35 )