Obec Svätý Kríž

Zmluva

Poistná zmluva PZP

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa , a.s., Vienna Insurance Group

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Zmluvná cena: 41.86 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.08.2018

Datum zverejnenia: 07.08.2018

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 254 KB, aktualizované: Utorok 07. August 2018 15:09 )