Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2016 zo dňa 30.12.2016

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Gevos s.r.o.

Adresa dodávateľa: Galovany 162

IČO dodávateľa: 36 440 841

Predmet zmluvy: "Rozvoj infraštruktúry obce"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.08.2018

Datum zverejnenia: 21.08.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1 2016 zo dňa 30.12.2016.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Utorok 21. August 2018 12:55 )