Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č.4

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Ministerstvo životného prostredia SR

Adresa dodávateľa: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

IČO dodávateľa: 42 181 810

Predmet zmluvy: Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nanávratného príspevku číslo zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2016-10/55 NÁZOV PROJEKTU: Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.08.2018

Datum zverejnenia: 22.08.2018

Dokumenty Pdf dodatok č.4.PDF ( veľkosť: 162,5 KB, aktualizované: Streda 22. August 2018 09:58 )