Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Centrum voľného času

Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie pre CVČ Liptovský Mikuláš

Zmluvná cena: 126.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.04.2019

Datum zverejnenia: 24.04.2019

Dokumenty Pdf zmluva0001.PDF ( veľkosť: 164,9 KB, aktualizované: Streda 24. Apríl 2019 15:27 )