Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Peter Droppa, Andrea Čačíková

Adresa objednávateľa: Svätý Kríž 17, 032 11 Svätý Kríž

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Zmluvná cena: 168.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2019

Datum zverejnenia: 05.03.2020

Dokumenty Pdf Dodatok droppa čačíková.PDF ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Štvrtok 05. Marec 2020 14:19 )