Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP č.z. OKPZP-PO1-SC111-2016-10/55 k prokejtu : Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Slovenská agentúra životného prostredia

Adresa dodávateľa: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 00626031

Predmet zmluvy: Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP č.z. OKPZP-PO1-SC111-2016-10/55 k prokejtu : Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.03.2020

Datum zverejnenia: 30.03.2020

Dokumenty