Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová

Adresa dodávateľa: Svätý Kríž 17, 03211 Svätý kríž

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Zmluvná cena: 200.17 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.04.2020

Datum zverejnenia: 08.04.2020

Dokumenty Pdf Staroň.PDF ( veľkosť: 98,2 KB, aktualizované: Utorok 14. Apríl 2020 08:15 )