Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: EKORAY - Peter Bolek

Adresa dodávateľa: Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo

IČO dodávateľa: 10846671

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere odpadu uzatvorená podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.04.2020

Datum zverejnenia: 22.04.2020

Dokumenty Pdf EKORAY dodatok č. 1.PDF ( veľkosť: 586,8 KB, aktualizované: Streda 22. Apríl 2020 09:37 )