Obec Svätý Kríž

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Zuzana Kajnarová

Adresa dodávateľa: Štefánikova 1420/9, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 34287591

Predmet zmluvy: Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvná cena: 800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.04.2020

Datum zverejnenia: 22.04.2020

Dokumenty Pdf Správa bytov mandátna zmluva.PDF ( veľkosť: 4,5 MB, aktualizované: Streda 22. Apríl 2020 09:55 )