Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Zuzana Kajnarová

Adresa objednávateľa: Štefánikova 1420/9, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 34287591

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 20.04.2020

Zmluvná cena: 800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.06.2020

Datum zverejnenia: 01.07.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 -2.PDF ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Streda 01. Júl 2020 17:08 )