Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Slovenská republia - Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, Bratislava, 840 05

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2021

Datum zverejnenia: 15.03.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke.pdf ( veľkosť: 645,7 KB, aktualizované: Pondelok 15. Marec 2021 14:44 )