Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č.13 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet zmluvy: Dodatok č.13 k Zmluve o dielo

Zmluvná cena: 1.86 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2020

Datum zverejnenia: 14.04.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo.pdf ( veľkosť: 918,4 KB, aktualizované: Streda 14. Apríl 2021 10:32 )