Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 11/04

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Vladimír Úradník, Natália Stupková

Adresa objednávateľa: Svätý Kríž 11, 032 11 Svätý Kríž

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 11/04 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvná cena: 197.36 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.12.2021

Datum zverejnenia: 22.12.2021

Dokumenty Pdf Úradník 11-04,zverejnené.pdf ( veľkosť: 89,2 KB, aktualizované: Streda 22. December 2021 09:08 )