Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 47/03

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Iveta Mäsiarová

Adresa objednávateľa: Gôtovany - Fiačice 185, 032 14 Ľubeľa

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 47/03 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvná cena: 111.88 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.12.2021

Datum zverejnenia: 29.12.2021

Dokumenty Pdf Mäsiarová 47-03 zverejnit.pdf ( veľkosť: 89,3 KB, aktualizované: Streda 29. December 2021 12:28 )