Obec Svätý Kríž

Faktúra

Externý projektový management , Projekt Vybudovanie polytechnickej a biologickej učebne a modernizácia jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž, kód žiadosti o NFP302020K454 - 3. splátka

Identifikácia

Číslo faktúry: 2020/033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo 03/2019

Názov odberateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa odberateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Ing. Zuzana Žideková

Adresa dodávateľa: Partizánska 984/56, Rajec

IČO dodávateľa: 43447716

Predmet faktúry: Externý projektový management , Projekt Vybudovanie polytechnickej a biologickej učebne a modernizácia jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž, kód žiadosti o NFP302020K454 - 3. splátka

Fakturovaná suma: 1250.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.11.2020

Dátum doručenia: 16.11.2020

Datum zverejnenia: 23.11.2020

Dokumenty