Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.07.2022
Crz:29.07.2022 12:05
Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015042
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ENVI - PAK, a.s. 01.07.2022
14.07.2022
Crz:15.07.2022 01:08
Zmluva o nájme bytu č. 17/03 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
209.17 € s DPH Katarína Budveselová Obec Svätý Kríž 14.07.2022
14.07.2022
Crz:15.07.2022 01:08
Zmluva o nájme bytu č. 47/08 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
190.42 € s DPH Bc. Nikola Glončáková Obec Svätý Kríž 14.07.2022
01.07.2022
Crz:01.07.2022 12:07
Dodatok č. 15 k Zmluve na nakladanie s odpadom – vývoz, zneškodňovanie a zhodnotenie odpadu v obci Svätý Kríž uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž OZO a.s. 01.07.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 12:12
Darovacia zmluva uzavretá podľa §11 ods. 7 písm. b) zákona NRSR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Štatistický úrad Slovenskej republiky 28.02.2022
03.06.2022
Crz:03.06.2022 12:07
MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle §566 Obchodného zákonníka
6300.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ByPo spol. s.r.o. 31.05.2022
02.05.2022
Crz:10.05.2022 17:09
Zmluva č. 1422 180 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
1400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Dobrovoľná požiarna ochrana SR 02.05.2022
14.03.2022 Zmluva č. KB/ZO/2022KBZ8412-2 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
60.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 08.03.2022
08.03.2022 Dodatok č. 14 k Zmluve na nakladanie s odpadom – vývoz, zneškodňovanie a zhodnotenie odpadu v obci Svätý Kríž uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž OZO, a.s. 03.03.2022
28.02.2022 Dohoda o zmene obsahu Mandátnej zmluvy č. 1 uzatvorenej dňa 01.11.2013
120.00 € s DPH Obec Svätý Kríž GAJOS, s.r.o. 28.02.2022
24.02.2022 Dotácia pre DHZ Svätý Kríž
3/2022
2510.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 24.02.2022
27.01.2022 Dotácia pre OŠK Svätý Kríž
1/2022
7000.00 € s DPH OŠK Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 26.01.2022
12.01.2022 Zmluva o nájme bytu č. 17/03 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
206.17 € s DPH Silvia Staroňová Obec Svätý Kríž 12.01.2022
04.01.2022 Zmluva o nájme bytu č. 47/01 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
112.42 € s DPH Ingrid Katráková Obec Svätý Kríž 29.12.2021
03.01.2022 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
32/2021
0.60 € s DPH Dávid Brutovský Obec Svätý Kríž 22.12.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1501.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 100 101