Obec Svätý Kríž

Faktúra

Nájomné za využívanie pozemkov v roku 2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 215210398

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 330/24/08/1

Názov odberateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa odberateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Adresa dodávateľa: Nábr. I. Krasku 3/834, Piešťany

IČO dodávateľa: 3602204702

Predmet faktúry: Nájomné za využívanie pozemkov v roku 2021

Fakturovaná suma: 42.27 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.04.2021

Dátum doručenia: 26.04.2021

Datum zverejnenia: 26.04.2021

Dokumenty