Obec Svätý Kríž

Faktúra

Vývoz a uloženie KO 7/2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 10210729

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

Názov odberateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa odberateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315508

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Vývoz a uloženie KO 7/2021

Fakturovaná suma: 1488.51 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.08.2021

Dátum doručenia: 23.08.2021

Datum zverejnenia: 30.08.2021

Dokumenty