Obec Svätý Kríž

Objednávka

Jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: UP-Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Jedálne kupóny

Cena objednávky: 295.54 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 02.02.2018

Datum zverejnenia: 20.02.2018

Dokumenty