Obec Svätý Kríž

Objednávka

Vypracovanie PD vnútorných silnoprúdových rozvodov: Zmena merania spotreby el. energie v BD s. č. 11

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: ELPRO Ján Zvolenský

Adresa dodávateľa: Zápotockého 1228, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Vypracovanie PD vnútorných silnoprúdových rozvodov: Zmena merania spotreby el. energie v BD s. č. 11

Cena objednávky: 100.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 28.02.2018

Datum zverejnenia: 08.03.2018

Dokumenty