Obec Svätý Kríž

Objednávka

Dodávka tech. na zabezpečenie triedeného zberu odpadu

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Agrotem-pulz, s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Dodávka tech. na zabezpečenie triedeného zberu odpadu

Cena objednávky: 135294.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Vladimír Feketík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 19.05.2018

Datum zverejnenia: 25.05.2018

Dokumenty