Obec Svätý Kríž

Objednávka

Servisná údržba ČOV Svätý Kríž, výmena ventilov a armatúr na dodávku vzduchu ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: O2021/63

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Jozef Kello

Adresa dodávateľa: Jilemnického 871/9, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 37377469

Predmet objednávky: Servisná údržba ČOV Svätý Kríž, výmena ventilov a armatúr na dodávku vzduchu ČOV

Cena objednávky: 1589.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Zuzana Nickelová ( Odborný referent )

Dátumy

Dátum objednania: 10.09.2021

Datum zverejnenia: 10.09.2021

Dokumenty