Obec Svätý Kríž

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
11.07.2018 Vystúpenie Samuela Lorenčíka 22.09.2018 + služby DJ
450.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Samuel Lorenčík 10.07.2018
11.07.2018 Vystúpenie skupiny ŠČAMBA dňa 22.09.2018
1500.00 € s DPH Obec Svätý Kríž DEDINA s. r. o. 10.07.2018
28.06.2018 Opravy BD 193, 11, 198, 47, 17
1386.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Stanislav Jagelka 20.06.2018
05.06.2018 Dodávka technológie na zabezpečenie tried. zberu odpadov - mostová cestná váha
17040.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Agrotem-pulz, s.r.o. 04.06.2018
01.06.2018 Vypracovanie verejného obstarania - Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva
150.00 € s DPH Obec Svätý Kríž TENDERnet, s.r.o. 23.05.2018
25.05.2018 Dodávka tech. na zabezpečenie triedeného zberu odpadu
135294.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Agrotem-pulz, s.r.o. 19.05.2018
25.04.2018 Výroba parapetnej dosky 30 bj
50.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Stolárstvo - Peter Devečka 23.04.2018
25.04.2018 Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa na zákazku: multifunkčné ihrisko, šatne na futbalovom ihrisku
570.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Dana Kičinová 17.04.2018
25.04.2018 Kovová skriňa TECHNIK, kartotéková 2-zás. skrinka, prepravné
263.87 € s DPH Obec Svätý Kríž Gude, s.r.o. 23.04.2018
09.04.2018 Výroba kancelárskeho nábytku na mieru
2900.00 € s DPH Obec Svätý Kríž FAVAZ s. r. o. 09.04.2018
09.04.2018 Služby zametacieho auta - zametanie zimného posypu
309.60 € s DPH Obec Svätý Kríž OZO, a. s. 09.04.2018
08.03.2018 Vypracovanie PD vnútorných silnoprúdových rozvodov: Zmena merania spotreby el. energie v BD s. č. 11
100.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ELPRO Ján Zvolenský 28.02.2018
28.02.2018 Vypracovanie znaleckého posudku v 3 výtlačkoch na pozemok parc. č. KN-E 1206 v k. ú. Svätý Kríž
200.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Ing. Jozef Pavlík 28.02.2018
28.02.2018 Oprava osvetlenia pri rísmsko-katolíckom kostole (materiál, montáž)
502.26 € s DPH Obec Svätý Kríž Ďurica Štefan 23.02.2018
20.02.2018 Jedálne kupóny
295.54 € s DPH Obec Svätý Kríž UP-Slovensko, s.r.o. 02.02.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 323.
1 3 5 6 7 8 9 21 22