Obec Svätý Kríž

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
22.04.2020 Objednávame u Vás ročné zúčtovanie služieb spojených s užívaním nájomných bytových domov a polyfunkčných domov za rok 2019
O2020/23
370.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Zuzana Kajnarová 02.04.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás jarnú regeneráciu futbalového ihriska
O2020/24
360.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Green servis s.r.o. 03.04.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás kancelársky materiál na mesiac 04/2020-zberná faktúra
O2020/25
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Copy-servis Erika Porubiaková 03.04.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás výmenu profilov kardana štiepkovača spustenie a montáž, spolu s dopravou a servisom
O2020/26
230.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Agrotem MJs.r.o. 03.04.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás opravu čerpadla na ČOV
O2020/27
300.00 € s DPH Obec Svätý Kríž COPPER PLUS, s.r.o. 21.04.2020
22.04.2020 Kancelársky materiál
O2019/18
313.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Copy-servis Erika Porubiaková 26.08.2019
22.04.2020 Objednávame u Vás bojler TatraMAT 120l, hadicu, ventil poistný Nájomca bytovky - Štetka
O2019/28
330.00 € s DPH Obec Svätý Kríž SIGPUMP s.r.o. 30.08.2019
22.04.2020 Objednávame u Vás montážnu plošinu na opravu verejného osvetlenia
O2019/31
100.00 € s DPH Obec Svätý Kríž DOPstav s.r.o. 04.09.2019
22.04.2020 Objednávame u Vás servisnú prehliadku prípojného protipovodňového vozíka VIN:U5DK20000J1000160
O2019/38
71.76 € s DPH Obec Svätý Kríž Kovoflex spol. s.r.o. 18.09.2019
28.11.2019 Strava pre DHZO a dobrovoľníkov - SPAIII práce na zabezpečenie ochrany života a majetku
O2019/42
94.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Duge Catering, s.r.o. 13.11.2019
28.11.2019 Teplá strava pre DHZO a dobrovoľníkov prác na zabezpečenie ochrany života a majetku SPAIII, 30ks
O2019/43
132.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Eva Bartánusová - hostinec ŠPORT KLUB 14.11.2019
30.10.2019 Objednávame u Vás darčekové poukazy 6ks x20€
02019/35
120.00 € s DPH Obec Svätý Kríž UP Slovensko, s.r.o. 29.10.2019
30.10.2019 Objednávka na dodanie služby napísanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí: B oblasť Ochrana a využívanie vôd pre projekt:"Rozšírenie splaškovej kanalizácie-"STOKA A"-II.Etapa" -spracovanie a odovzdanie žiadosti 1020€+1020€ -súčinnosť pri podpise zmluvy o poskytnutí dotácie 6000€ -implementácia 1800€
02019/36
9840.00 € s DPH Obec Svätý Kríž EUFC SK s.r.o 30.10.2019
28.10.2019 Objednávame u Vás 100 ks jedálnych kupónov v cene 4,-€
02019/34
400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž UP Slovensko, s.r.o. 28.10.2019
17.10.2019 zákusky akcia "Mesiac úcty k starším" 18.10.2019
O2019/30
80.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Pralinka s.r.o. 11.10.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 415.
1 2 3 5 7 8 9 27 28