Obec Svätý Kríž

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
22.04.2020 Objednávame u Vás opravné práce s materiálom na Dome smútku, ktoré je potrebné vykonať na objekte z dôvodu poškodenia počas III.SPA - 13.11.-14.11.2019
O2019/52
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž TF - Drevodom, Tomáš Flóro 18.12.2019
22.04.2020 Objednávame u Vás opravné práce s materiálom na budovu MŠ, ktoré je potrebné vykonať na objekte z dôvodu poškodenia počas III:SPA 13.11-.14.11.2019
O2019/54
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž TF - Drevodom, Tomáš Flóro 18.12.2019
22.04.2020 Objednávame u Vás online prístup pre portál vssr.sk
O2019/48
165.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Poradca podnikateľa spol. s.r.o. 27.12.2019
22.04.2020 Objednávame u Vás stravné kupóny 110 ks v hodnote 4 €
O2020/1
440.00 € s DPH Obec Svätý Kríž UP Slovensko s.r.o. 03.01.2020
22.04.2020 Objednávame si u Vás vymaľovanie bytu č. 1 v bytovom dome s.č. 198
O2020/2
300.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Miroslav Floro 08.01.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás tlačivá Potvrdenie o pobyte--bianco počet 100 ks x 0,26 €
O2020/3
26.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Centrum polygrafických služieb 08.01.2020
22.04.2020 Objednávame si u Vás 21 prm štiepky
O2020/4
500.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA 14.01.2020
22.04.2020 Objednávam u Vás materiál na zapojenie elektromera v PD s.č.11 nebytové priestory, materiál na elektrické práce kuchynky na Obecnom úrade
O2020/6
150.00 € s DPH Obec Svätý Kríž BELLA elektro 08.01.2020
22.04.2020 Objednávam u Vás zhotovenie betónovej plochy podľa predloženej cenovej ponuky pod šatne na futbalovom ihrisku
O2020/5
1210.00 € s DPH Obec Svätý Kríž DOPstav s.r.o. 20.01.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás vypracovanie 1. Následnej MS k projektu - zberný dvor
O2020/7
250.00 € s DPH Obec Svätý Kríž CASSIEN - Mgr. Alexandra Mihaldová 27.01.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás stravné kupóny 100 ks v hodnote 4 €
O2020/8
400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž UP Slovensko s.r.o. 30.01.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás 21 prm technickej štiepky
O2020/9
400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA 06.02.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás 2 x TATRAMAT EOV 120 s materiálom
O2020/10
615.00 € s DPH Obec Svätý Kríž SIGPUMP s.r.o. 10.02.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás úpravu výkaz výmer, rozpočtu na splaškovú kanalizáciu a zmenu výkresov
O2020/11
400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž 3MS Consulting s.r.o. 17.02.2020
22.04.2020 Objednávame u Vás kancelársky materiál na mesiac 02/2020-zberná faktúra
O2020/12
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Copy-servis Erika Porubiaková 21.02.2020
Zobrazených 106 - 120 z celkových 485.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 32 33