Obec Svätý Kríž

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
24.11.2016 Preprava
96.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Caban trans 21.11.2016
14.11.2016 Výkon stavebno-montážnej činnosti: Kanalizácia Svätý Kríž
559.36 € s DPH Obec Svätý Kríž LVS, a. s. 11.11.2016
14.11.2016 Vypracovanie geometrického plánu a adresného bodu - dom smútku, ČOV Galovany, vypracovanie adresných bodov
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž geodetka 14.11.2016
25.10.2016 Mikulášky program
360.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Liptovská umelecká agentúra, s.r.o. 25.10.2016
13.10.2016 Doprava frézovaného asfaltového povrchu na komunikácie obce
120.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Peter Čatloch 07.10.2016
13.10.2016 Práce vysokozdvižnou montážnou plošinou - oprava verejného osvetlenia, zasilikónovanie plechov v pazuchách 12 BJ, oprava krytiny 8 BJ A
167.80 € s DPH Obec Svätý Kríž DOPstav Pavol Gejdoš 03.10.2016
06.10.2016 stavebný materiál - lyžica, vápno, silikón, stierka, žlab, vnútorný rohovník, hák, klince, nity, čelo, betónový poter, kelňa, drôt, páska
100.00 € s DPH Obec Svätý Kríž KA-MONT s.r.o. 03.10.2016
03.10.2016 Vyhotovenie aktuálnej pasportizácie cintorína a inf. tabule hrobových miest pohrebisko Šura
400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž DATAZ s.r.o. 03.10.2016
29.09.2016 Inžinierska činnosť pre vydanie úz. rozhodnutia pre stavbu - Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Svätý Kríž - II. Etapa, SO 02 elektrorozvody a el. osvetlenie
1440.00 € s DPH Obec Svätý Kríž JOPAING s.r.o. 29.09.2016
29.09.2016 Vypracovanie znaleckého posudku v 3 vyhotoveniach na poz. KN-C 1157/30, 1157/31, 1157/52 v k. ú. Svätý Kríž
120.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Ing. Jozef Pavlík 29.09.2016
29.09.2016 Oprava el. kotla RAJA a el. bojlera v BD s. č. 198
314.40 € s DPH Obec Svätý Kríž Dušan Hrnčiar 29.09.2016
22.09.2016 Vlajka obce, SR, EU, stolová zástava, chrómový stolový stojan
66.30 € s DPH Obec Svätý Kríž Signo, s. r.o. 20.09.2019
09.09.2016 Doprava autobusom - výlet dôchodci Vinobranie Modra
670.00 € s DPH Obec Svätý Kríž AODAS, s.r.o. 08.09.2016
31.08.2016 Jedálne kupóny
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31.08.2016
31.08.2016 Úprava projektu - Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Svätý Kríž
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ELPRO, Ján Zvolenský 23.08.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 312.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 20 21