Obec Svätý Kríž

Obstaranie

Vývoz nádob TKO, uloženie KO

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa odberateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO odberateľa: 00315508

Názov úspešného uchádača: OZO, a.s.

Adresa úspešného uchádača: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO úspešného uchádača: 36380415

Predmet zákazky: Vývoz nádob TKO, uloženie TKO

Cena zákazky: 1355.51 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.05.2013

Datum zverejnenia: 03.07.2013