Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 11.01.2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: AGROTEM MJ s. r. o.

Adresa dodávateľa: ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zmena údajov zmluvných strán

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.08.2018

Datum zverejnenia: 14.08.2018

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 107,8 KB, aktualizované: Utorok 14. August 2018 09:47 )