Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Slovenská agentúra ŽP

Adresa dodávateľa: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zmena starostu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.06.2019

Datum zverejnenia: 19.06.2019

Dokumenty Pdf zmluva.PDF ( veľkosť: 137,4 KB, aktualizované: Streda 19. Jún 2019 12:19 )