Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obecný športový klub Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: Svätý Kríž 152, 032 11 Svätý Kríž

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 3/2020

Zmluvná cena: 2800.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.02.2020

Datum zverejnenia: 02.03.2020

Dokumenty Pdf OŠK dotácia 3-2020.PDF ( veľkosť: 2,2 MB, aktualizované: Pondelok 02. Marec 2020 15:06 )