Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Centrum voľného času

Adresa objednávateľa: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 37810561

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 1/2020

Zmluvná cena: 504.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.03.2020

Datum zverejnenia: 03.03.2020

Dokumenty Pdf Dotácia CVČ.PDF ( veľkosť: 2,2 MB, aktualizované: Utorok 03. Marec 2020 11:49 )