Obec Svätý Kríž

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: BAR SERVIS s.r.o.

Adresa objednávateľa: Demänová 203, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa: 45400041

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ustanoveniami zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zmluvná cena: 137.70 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.06.2020

Datum zverejnenia: 01.07.2020

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva.PDF ( veľkosť: 4,7 MB, aktualizované: Streda 01. Júl 2020 17:04 )