Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní

Identifikácia

Číslo zmluvy: 24164632021

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Slovenská správa ciest

Adresa dodávateľa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

IČO dodávateľa: 00003328

Predmet zmluvy: Zmluva o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.04.2021

Datum zverejnenia: 27.04.2021

Dokumenty Pdf Zmluva SSC.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Utorok 27. Apríl 2021 14:56 )