Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 17/01

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Dávid Brutovský

Adresa objednávateľa: Palúčanská 613/73, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 17/01 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvná cena: 209.17 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2021

Datum zverejnenia: 22.12.2021

Dokumenty Pdf Brutovský 17-01-1zverejnené.pdf ( veľkosť: 88,5 KB, aktualizované: Streda 22. December 2021 09:05 )