Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 47/01

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ingrid Katráková

Adresa objednávateľa: Likavka 504, 034 95 Likavka

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 47/01 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvná cena: 112.42 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.12.2021

Datum zverejnenia: 04.01.2022

Dokumenty Pdf Katráková 47-01 zverejnenie.pdf ( veľkosť: 88,9 KB, aktualizované: Utorok 04. Január 2022 11:06 )