Obec Svätý Kríž

Zmluva

Zmluva o nájme bytu č. 17/03

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Silvia Staroňová

Adresa objednávateľa: Svätý Kríž 17, 032 11 Svätý Kríž

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa dodávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO dodávateľa: 00315508

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme bytu č. 17/03 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvná cena: 206.17 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.01.2022

Datum zverejnenia: 12.01.2022

Dokumenty Pdf Staroň 17-03-1.pdf ( veľkosť: 88,6 KB, aktualizované: Streda 12. Január 2022 15:16 )