Obec Svätý Kríž

Zmluva

Dodatok č. 14 k Zmluve na nakladanie s odpadom – vývoz, zneškodňovanie a zhodnotenie odpadu v obci Svätý Kríž

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Svätý Kríž

Adresa objednávateľa: č. 152, 03211 Svätý Kríž

IČO objednávateľa: 00315508

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet zmluvy: Dodatok č. 14 k Zmluve na nakladanie s odpadom – vývoz, zneškodňovanie a zhodnotenie odpadu v obci Svätý Kríž uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.03.2022

Datum zverejnenia: 08.03.2022

Dokumenty Pdf OZO dodatok č. 14.pdf ( veľkosť: 604,5 KB, aktualizované: Utorok 08. Marec 2022 08:05 )