Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.04.2020 Zmluva č. 1420 398 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Doborvoľná požiarna ochrana SR 02.04.2020
30.03.2020 Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP č.z. OKPZP-PO1-SC111-2016-10/55 k prokejtu : Zberný dvor v obci Svätý Kríž
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Slovenská agentúra životného prostredia 16.03.2020
30.03.2020 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž"
48195.73 € s DPH Obec Svätý Kríž Kalorim s.r.o. 26.03.2020
12.03.2020 Dohoda č. 170/2020/PRÁV. o pristúpení k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku č. 868/2019/KP zo dňa 27.12.2019
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Mesto Liptovský Mikuláš 11.03.2020
05.03.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
168.90 € s DPH Peter Droppa, Andrea Čačíková Obec Svätý Kríž 31.12.2019
03.03.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 1/2020
504.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Svätý Kríž 02.03.2020
02.03.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 3/2020
2800.00 € s DPH Obecný športový klub Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 28.02.2020
02.03.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 4/2020
700.00 € s DPH Obecný športový klub Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 28.02.2020
02.03.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 5/2020
1050.00 € s DPH Obecný športový klub Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 28.02.2020
02.03.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 2/2020
2450.00 € s DPH Obecný športový klub Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 28.02.2020
29.02.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
181.42 € s DPH Alexandra Milanová Obec Svätý Kríž 31.12.2019
25.02.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
193.29 € s DPH Martin Mišaga, Mária Mišagová Obec Svätý Kríž 31.12.2019
24.02.2020 Zmluva o nájme bytu č.198/13
168.97 € s DPH Filip Kollár Obec Svätý Kríž 24.02.2020
18.02.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov
22.78 € s DPH Jaroslav Baďo, Alena Baďová Obec Svätý Kríž 01.01.2020
18.02.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov
14.70 € s DPH Rumanský Pavel, Renáta Rumanská Obec Svätý Kríž 01.01.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 1317.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 87 88