Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.12.2021 Zmluva o nájme bytu č. 193/02 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
201.66 € s DPH Jaroslav Baďo, Alena Baďová Obec Svätý Kríž 22.12.2021
16.12.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/04 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
111.53 € s DPH Jakub Prílepok Obec Svätý Kríž 15.12.2021
07.12.2021 čistenie aodvádzanie splaškovej odpadovej vody
9/2021
0.60 € s DPH Jozef Štetka Obec Svätý Kríž 03.12.2021
02.12.2021 Zmluva o nájme bytu č. 17/02 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
126.84 € s DPH Jozef Štetka Obec Svätý Kríž 02.12.2021
02.12.2021 Dohoda č. 21/22/012/24 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.11.2021
02.12.2021 Dohoda č. 21/22/012/26 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.11.2021
26.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/16 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
185.38 € s DPH Mgr. Jana Mlynárová Obec Svätý Kríž 26.11.2021
26.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
24/2021
0.60 € s DPH Mlynárová Jana Obec Svätý Kríž 26.11.2021
23.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
28/2021
0.60 € s DPH Šipeková Janka Obec Svätý Kríž 23.11.2021
23.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
27/2021
0.60 € s DPH Majdiš Peter Obec Svätý Kríž 23.11.2021
23.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
20/2021
0.60 € s DPH Brdár Peter Obec Svätý Kríž 23.11.2021
23.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/08 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
185.38 € s DPH Peter Brdár, Katarína Brdárová Obec Svätý Kríž 23.11.2021
23.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/29 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
174.97 € s DPH Peter Majdiš, Beáta Ilavská Obec Svätý Kríž 23.11.2021
23.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/30 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
209.02 € s DPH Janka Šipeková Obec Svätý Kríž 23.11.2021
22.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 194/02 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
212.35 € s DPH Michal Janek, Dominika Janeková Obec Svätý Kríž 22.11.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 1489.
1 3 5 6 7 8 9 99 100