Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 47/02 zatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
111.27 € s DPH Helena Lapšanská Obec Svätý Kríž 22.11.2021
22.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
15/2021
0.60 € s DPH Janek Michal Obec Svätý Kríž 22.11.2021
22.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
11/2021
0.60 € s DPH Lapšanská Helena Obec Svätý Kríž 22.11.2021
19.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/09 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
215.57 € s DPH Manuela Vostradovská Obec Svätý Kríž 19.11.2021
19.11.2021 Dodatok k zmluve č. Z07082015042
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ENVI-PAK, a.s. 30.06.2021
19.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
22/2021
0.60 € s DPH Vostradovská Manuela Obec Svätý Kríž 19.11.2021
18.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
23/2021
0.60 € s DPH Kurcina David Obec Svätý Kríž 16.11.2021
18.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
21/2021
0.60 € s DPH Húlek Zdenko Obec Svätý Kríž 16.11.2021
18.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
17/2021
0.60 € s DPH Olšovská Jana Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 194/05 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
270.00 € s DPH Zlatica Dudášová Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/03 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
140.97 € s DPH Mária Benčová Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/06 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
196.95 € s DPH Zdenko Húlek, Michaela Húleková Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/25 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
215.57 € s DPH Ivana Ráchelová, Milan Ráchel Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 198/27 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
216.65 € s DPH David Kurcina, Ľubomíra Kurcinová Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 17/06 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
205.29 € s DPH Mária Mišagová Obec Svätý Kríž 16.11.2021
Zobrazených 46 - 60 z celkových 1489.
1 2 4 6 7 8 9 99 100