Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.11.2020 Aktivačná činnosť
Dohoda 20/22/012/19
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 26.10.2020
24.10.2020 Predaj pozemkov BD 101,102
0.00 € s DPH Lúčan, Oračková, Benčo, Nemec, Oračko, Holčiak Obec Svätý Kríž 25.09.2020
19.10.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody
5/2020
0.60 € s DPH Mydliarová Katarína Obec Svätý Kríž 01.10.2020
15.10.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody
1/2020
0.60 € s DPH Ing. Martin Riška Obec Svätý Kríž 01.10.2020
13.10.2020 Dohoda č. 20/22/012/5 uzatvorená podľa §12ods.3 písm.b) 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dohoda č. 20/22/012/
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 03.09.2020
09.10.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody
2/2020
0.60 € s DPH Martin Bauer Obec Svätý Kríž 01.10.2020
30.09.2020 Predaj pozemku - 25 m2
250.00 € s DPH Vlastimil Kráľ Obec Svätý Kríž 22.09.2020
30.09.2020 úver ŠFRB - dodatok
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Štátny fond rozvoja bývania 08.09.2020
31.07.2020 Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015042 separovaný zber - vrecia
Príloha Z07082015042
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ENVI-PAK a.s. 07.07.2020
31.07.2020 Dodatok č.1/2020 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 03/2020
Dodatok 1/2020
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Ing. Zuzana Žideková 10.07.2020
15.07.2020 Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž.
48195.74 € s DPH Obec Svätý Kríž Kalorim s.r.o. 15.07.2020
06.07.2020 Nájomná zmluva o poskytnutí núdzového ubytovania
70.00 € s DPH Katarína Urbanová Obec Svätý Kríž 30.06.2020
06.07.2020 Nájomná zmluva o poskytnutí núdzového ubytovania
70.00 € s DPH Milan Líška Obec Svätý Kríž 30.06.2020
01.07.2020 Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ustanoveniami zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
137.70 € s DPH BAR SERVIS s.r.o. Obec Svätý Kríž 30.06.2020
01.07.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:8/2020
1200.00 € s DPH Obecný športový klub Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 22.06.2020
Zobrazených 61 - 75 z celkových 1385.
1 2 3 5 7 8 9 92 93