Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
19/2021
0.60 € s DPH Benčová Mária Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
18/2021
0.60 € s DPH Dudášová Zlatica Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
10/2021
0.60 € s DPH Mišagová Mária Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 194/01 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
218.43 € s DPH Vladimír Mrnčo, Zuzana Mrnčová Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 194/03 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
220.56 € s DPH Mgr. Lenka Semanová, Jozef Blahušiak Obec Svätý Kríž 16.11.2021
16.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 194/04 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
237.91 € s DPH Jana Olšovská Obec Svätý Kríž 16.11.2021
15.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
12/2021
0.60 € s DPH Benčová Lýdia Obec Svätý Kríž 15.11.2021
15.11.2021 čistenie a odvádzanie splaškovej odpadovej vody
25/2021
0.60 € s DPH Kasanická Iveta Obec Svätý Kríž 15.11.2021
15.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 04/47 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka.
111.88 € s DPH Lýdia Benčová Obec Svätý Kríž 15.11.2021
15.11.2021 Zmluva o nájme bytu č. 21/198 uzatvorená podľa §12 zákona 443/2010 a ust.§663 a nasl.s použitím ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka.
171.97 € s DPH Iveta Kasanická Obec Svätý Kríž 15.11.2021
08.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž v roku 2021
03/2021
2500.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Kríž - Lazisko Obec Svätý Kríž 08.11.2021
08.11.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa §50 Občianskeho zákonníka
0.00 € s DPH Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Svätý Kríž 25.10.2021
04.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž v roku 2021
02/2021
336.00 € s DPH Centrum voľného času Obec Svätý Kríž 04.11.2021
07.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž
1/2021
5000.00 € bez DPH OŠK Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 04.10.2021
22.09.2021 Nájomná zmluva č. 01/2021 O prenájme hrobového miesta
10.00 € s DPH Ľubomír Gerát Obec Svätý Kríž 10.03.2021
Zobrazených 76 - 90 z celkových 1501.
1 2 3 4 6 8 9 10 100 101