Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.10.2020 odvádzanie splaškovej odpadovej vody
2/2020
0.60 € s DPH Martin Bauer Obec Svätý Kríž 01.10.2020
30.09.2020 Predaj pozemku - 25 m2
250.00 € s DPH Vlastimil Kráľ Obec Svätý Kríž 22.09.2020
30.09.2020 úver ŠFRB - dodatok
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Štátny fond rozvoja bývania 08.09.2020
31.07.2020 Príloha číslo 1 k Zmluve č. Z07082015042 separovaný zber - vrecia
Príloha Z07082015042
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž ENVI-PAK a.s. 07.07.2020
31.07.2020 Dodatok č.1/2020 ku Zmluve o poskytovaní služieb č. 03/2020
Dodatok 1/2020
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Ing. Zuzana Žideková 10.07.2020
15.07.2020 Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž.
48195.74 € s DPH Obec Svätý Kríž Kalorim s.r.o. 15.07.2020
06.07.2020 Nájomná zmluva o poskytnutí núdzového ubytovania
70.00 € s DPH Katarína Urbanová Obec Svätý Kríž 30.06.2020
06.07.2020 Nájomná zmluva o poskytnutí núdzového ubytovania
70.00 € s DPH Milan Líška Obec Svätý Kríž 30.06.2020
01.07.2020 Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ustanoveniami zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
137.70 € s DPH BAR SERVIS s.r.o. Obec Svätý Kríž 30.06.2020
01.07.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:8/2020
1200.00 € s DPH Obecný športový klub Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 22.06.2020
01.07.2020 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 20.04.2020
800.00 € s DPH Zuzana Kajnarová Obec Svätý Kríž 30.06.2020
26.05.2020 Zmluva o nájme bytu č.198/10
230.30 € s DPH Obec Svätý Kríž Ing. Lenka Kováčiková 26.05.2020
22.05.2020 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Svätý kríž
10000.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Slovenský futbalový zväz 21.05.2020
22.04.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 6/2020
1300.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 22.04.2020
22.04.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž v roku 2020 - 7/2020
1000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 22.04.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1410.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 93 94