Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.07.2020 Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ustanoveniami zák.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
137.70 € s DPH BAR SERVIS s.r.o. Obec Svätý Kríž 30.06.2020
01.07.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:8/2020
1200.00 € s DPH Obecný športový klub Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 22.06.2020
01.07.2020 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 20.04.2020
800.00 € s DPH Zuzana Kajnarová Obec Svätý Kríž 30.06.2020
26.05.2020 Zmluva o nájme bytu č.198/10
230.30 € s DPH Obec Svätý Kríž Ing. Lenka Kováčiková 26.05.2020
22.05.2020 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Svätý kríž
10000.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Slovenský futbalový zväz 21.05.2020
22.04.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž na rok 2020 - 6/2020
1300.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 22.04.2020
22.04.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Svätý Kríž v roku 2020 - 7/2020
1000.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 22.04.2020
22.04.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere odpadu uzatvorená podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž EKORAY - Peter Bolek 22.04.2020
22.04.2020 Mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
800.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Zuzana Kajnarová 20.04.2020
08.04.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
200.17 € s DPH Obec Svätý Kríž Ľuboš Staroň, Silvia Staroňová 08.04.2020
02.04.2020 Zmluva č. 1420 398 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1400.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Doborvoľná požiarna ochrana SR 02.04.2020
30.03.2020 Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP č.z. OKPZP-PO1-SC111-2016-10/55 k prokejtu : Zberný dvor v obci Svätý Kríž
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Slovenská agentúra životného prostredia 16.03.2020
30.03.2020 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž"
48195.73 € s DPH Obec Svätý Kríž Kalorim s.r.o. 26.03.2020
12.03.2020 Dohoda č. 170/2020/PRÁV. o pristúpení k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku č. 868/2019/KP zo dňa 27.12.2019
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Mesto Liptovský Mikuláš 11.03.2020
05.03.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu uzavretej podľa ustanovenia §685 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
168.90 € s DPH Peter Droppa, Andrea Čačíková Obec Svätý Kríž 31.12.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1402.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 93 94