Obec Svätý Kríž

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.01.2013 dodatok - zneškodňovanie odpadov
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž OZO, a.s. 28.12.2012
07.01.2013 poskytnutie databázy súboru popisných informácii katastra nehnuteľností z uvedeného katastrálneho územia vo forme súboru CD v záväznom formáte údajov na výmenu informácií
70/2011
149.37 € s DPH Obec Svätý Kríž Katastrálny úrad v Žiline 16.06.2011
07.01.2013 poskytnutie licencie, poskytnutie služby systémová podpora
U962/2012
699.00 € s DPH Obec Svätý Kríž MADE spol. s r. o. 21.12.2012
03.01.2013 poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvám, vodovodným nebezpečenstvám a proti nárazu vozidla, dymu anárazovej vlne
8-863-002259
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž QBE Insurance (Europe) Limited 31.05.2012
03.01.2013 poskytovanie právnej pomoci
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž JUDr. Milan Trnovský, advokát 31.05.2012
02.01.2013 prenájom obecného nájomného bytu
17/4
0.00 € s DPH Ďurička Pavel Obec Svätý Kríž 01.01.2013
02.01.2013 Prenájom obecného nájomného bytu
17/8
0.00 € s DPH Španko Ondrej Obec Svätý Kríž 01.01.2013
02.01.2013 Prenájom obecného nájomného bytu
17/5
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Katráková Silvia 01.01.2013
20.12.2012 Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za obdobie rokov 2012,2013,2014 v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu. Audítorské overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za obdobie rokov 2012, 2013 a 2014 v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
800.00 € s DPH Obec Svätý Kríž EKOAUDITOR spol. s r. o. 20.12.2012
10.12.2012 Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky alebo prostredníctvom softvérového vybavenia užívateľa a podľa podmienok špecifikovaných v ustanoveniach tejto zmluvy
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Dôvera zdravotná poisťovńa, a. s. 10.12.2012
25.10.2012 nájom bytu
0.00 € s DPH Ďurička Pavel Obec Svätý Kríž 01.09.2012
25.10.2012 nájom bytu
0.00 € s DPH Špánko Ondrej Obec Svätý Kríž 01.09.2012
09.10.2012 nájom bytu č.4
0.00 € s DPH Benčová Lýdia Obec Svätý Kríž 08.10.2012
06.10.2012 nájom obecného bytu
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Katráková Silvia 05.10.2012
03.10.2012 nájom bytu
0.00 € s DPH Obec Svätý Kríž Tuturová Mária 19.09.2012
Zobrazených 1111 - 1125 z celkových 1145.
1 2 69 70 71 72 73 75 77